Site Overlay
Yuzu

YUZU

ผลไม้ในกลุ่มของ Citrus มีลักษณะคล้าย Grapefruit ลูกเล็กเล็ก มีผิวไม่สม่ำเสมอ มีรสชาติเปรี้ยว/หอมอันเป็นเอกลักษณ์ มีกลิ่นหอมที่โดดเด่น ผิวหนา เมล็ดใหญ่Continue readingYUZU

Salt

Natural Low Sodium Salt

การได้รับโซเดียมที่มากเกินไปจะส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  แนวคิดการนำเกลือโพแทสเซียมมาใส่ในอาหารจึงเกิดขึ้น เพื่อลดการใช้เกลือปกติและลดปริมาณโซเดียมที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหาร และที่ต้องใช้เกลือชนิดนี้ก็ด้วย สองเหตุผล คือ คนส่วนใหญ่ได้รับโพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ 77% –Continue readingNatural Low Sodium Salt

แยม

แยมคุณภาพเยี่ยม จาก แคว้น พรอวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส

Bonjour! ( บ๊งฉู่ร์!!!! ….) โหหหหห… เห็นภาพหนุ่มตานำ้ข้าว…หอไอเฟ่ล…พิพิธภัณฑ์รู้ฟฟ์มาเลย แต่… ไม่ครับ..วันนี้ เราจะไม่ ไอเฟ่ล,Continue readingแยมคุณภาพเยี่ยม จาก แคว้น พรอวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส